Bel me terug

E-learning

Heeft uw medewerker behoefte aan een korte opfrissing van zijn gespreksvaardigheid?
Wilt u een nieuwe medewerker snel inzetten zonder dat die brokken maakt?
Wilt u de puntjes op de 'i' zetten tijdens een teamoverleg?

OK-Servicecall heeft voor dit doel een dvd laten ontwikkelen op basis van de cursus “Van Tele-fonist naar Tele-adviseur”.

Wat

De dvd bevat een drietal gesprekken die afzonderlijk van elkaar gekeken kunnen worden:
  • Servicegesprek
  • Klachtgesprek
  • Slechtnieuwsgesprek
Tevens treft u een aantal vaste taaluitingen aan met betrekking tot:
  • De opening en sluiting van het gesprek
  • Het in de wacht zetten/uit de wacht halen
  • Het doorverbinden

Hoe

U hoort een klantgesprek waarbij u de klant bekijkt op het ene deel van het scherm. Op het andere deel van het scherm loopt de gesprekstructuur mee. Zo ziet u waar u zich bevindt in de gesprekstructuur en luistert u naar correcte taaluitingen die daarbij kunnen horen. Tevens ziet u de reactie van de klant tijdens het gesprek.

Uw investering

Omdat de dvd aansluit bij de training “Van Tele-fonist naar Tele-adviseur” ontvangt u één dvd gratis als deze cursus wordt gevolgd door minimaal 6 medewerkers. De dvd is ook los te bestellen voor de prijs van € 150,= exclusief btw. Mocht u alsnog besluiten de cursus te laten volgen door minimaal 6 medewerkers, dan wordt dit bedrag in mindering gebracht op de cursuskosten.

Bekijk een verkorte video over het service gesprek op Youtube (opent in een nieuw venster)
picture


Roel Janssen
Tel. 06-4801 4248

Volg ons