Bel me terug

Assessment

De juiste man op de juiste plaats?
Een uitgebalanceerd team?
Weten of uw investering zich terugbetaald in deze persoon?

In samenwerking met de Rijks universiteit Groningen ontwikkelde OK-Servicecall een assessment voor medewerkers die telefonisch klantcontact hebben. Dit assessment bestaat uit een schriftelijk deel en een telefonische vaardigheidstoets. De vaardigheidstoets kan op afstand worden afgenomen.

Resultaat

Met het assessment heeft men een blauwdruk in de hand met betrekking tot karakter, eigenschappen en vaardigheden van een medewerker . Deze is te gebruiken tijdens een sollicitatiegesprek zodat op een dieper niveau gesproken worden. Daarnaast heeft men een beeld hoe een persoon het best te benaderen/managen om een zo optimaal mogelijk resultaat te verkrijgen. Tevens kan men zien of iemand qua persoonlijkheid past in het vormen van een uitgebalanceerd team. Maakt u de bel afspraak?

Hoe

De vaardigheidstoets wordt telefonisch afgenomen en duurt ongeveer 45 minuten. Het schriftelijke deel, dat op een ander dag kan worden afgenomen, beslaat een tijdspanne van ongeveer één uur en kan op de eigen locatie plaats vinden. De nabespreking om het verslag te duiden neemt ongeveer 30 minuten in beslag.

Wat

De vaardigheidstoets kan op ieder moment van de dag op afstand worden afgenomen en kijkt naar de huidige vaardigheden van de medewerker. Het richt zich op zaken als:
  • Het duidelijk en bondig informatieverstrekking tijdens het klantcontact;
  • Neemt men verbale input adequaat op om die vervolgens te vertalen in acties;
  • Simulaties van de werkelijkheid worden gespeeld, waarbij gesprekken met en zonder emotie bij de klant de revue passeren;
  • Tijdens de simulatiespellen kijken we naar taalvaardigheid, taalbeheersing, gespreksvaardigheid, relatie opbouw en emphatisch anticiperen;
  • Oplossingsgericht denken.
Met het schriftelijke deel van de test brengen we competenties en eigenschappen in kaart. Is een persoon hoog dominant of niet, voelt hij zich snel verongelijkt, is hij al of niet stressbestendig, acteert iemand vlot en sociabel, bezit iemand een flexibele instelling of is hij star in zijn denken en in het toepassen van oplossingen, is men pessimistisch of optimistisch van aard, tevreden of ontevreden, is men vitaal of juist niet etc.


Roel Janssen
Tel. 06-4801 4248

Volg ons