Bel me terug

Certificering Tele-adviseur

Krijgt uw klant een professional aan de lijn of een goedbedoelende hobbyist?
Wilt u medewerkers die trots zijn op hun vak?
Bindt u uw service medewerkers graag aan uw organisatie?
Wilt u een professionele uitstraling?

Dan kan certificering van uw medewerkers een overweging zijn.

Wat

De cursus “Van Tele-fonist naar Tele-adviseur” kan afgesloten worden met het certificaat “Tele-adviseur”. Dit is uitdrukkelijk geen attest van aanwezigheid maar een proeve van bekwaamheid. Indien de medewerker voldoet aan de eindtermen, zoals geformuleerd door de examencommissie van OK-Servicecall, heeft hij recht op dit genummerde certificaat. Men slaagt als men zowel voor de theorie als voor de praktijk voldoende scoort. Ruim 400 gecertificeerden gaan u voor.

Hoe

Tijdens de cursus maakt de medewerker een tweetal multiple choice toetsen waarin hij laat zien de theorie van telefonische communicatie te beheersen. Hij laat daarmee zien dat hij de kennis bezit om de juiste interventie toe te passen tijdens een gesprek. Hij weet waarom hij op deze wijze acteert en niet anders.

Het coachingstraject bij de cursus is de meetlat voor de praktijk.

Kosten

Aan de certificering zijn geen kosten verbonden, omdat ze een direct gevolg kan zijn van het trainings- en coachingstraject.


Roel Janssen
Tel. 06-4801 4248

Volg ons